Prehľad cvikov a príkladov tréningových programov je jedinečný tým, že účinnosť uvedených cvičení bola overená metódou povrchovej elektromyografie. Funkcia svalov je na rozdiel od mechanického odvodenia len zo znalosti ich začiatkov a úponov objektizovaná. V knihe sú fotografie cvikov, anatomické kresby svalových partií a opis prevedených cvikov. Tréner vyberie vhodné listy a zostaví z nich vlastný tréningový plán. Demonštráciu cvikov predvádza Eva Samková, víťazka OH v Soči v snowboardcrosse. Autor je jej kondičným trénerom. Publikácia je určená širokému okruhu záujemcov od odborníkov – trénerov posilňovania cez učiteľov telesnej výchovy a študentov telovýchovných škôl až po záujemcov o domáce cvičenie. Kniha bola spracovaná na podklade mnohoročného výskumu kineziológie.

Autor: Král Jiří

Knihu si môžete objednať : TU