„Keď sme uzatvárali finálovú dvanástku v projekte Ukáž sa! vedeli sme, že vo viac ako stovke predložených projektov je veľa mladých talentovaných športovcov, ktorí si zaslúžia našu pomoc a pozornosť. Hľadali sme preto spôsob a možnosti ako pomôcť ďalším. Som rád, že sme našli dodatočné finančné zdroje, ktoré nám pomôžu pokryť ďalších 16 športovcov, ktorých podporíme celkovou  sumou až 8000 eur.  Každý športovec dostane z Nadácie SOV po 500 eur. Verím, že aj táto suma im aspoň čiastočne pomôže v ich športovej príprave, “ povedal Dušan Guľáš, predseda Správnej rady Nadácie SOV.

Zoznam 16-tich športovcov, ktorí získali od Nadácie SOV dotáciu vo výške 500 eur:

Marco Havran – bežecké lyžovanie, Kežmarok
Peter Kuric – športové lezenie, Handlová
Marko Piliar – krasokorčuľovanie, Detva
Lýdia Drahovská – triatlon, Piešťany
Kristína Bruňanská – karate, Prievidza
Jakub Hudák – taekwondo, Košice
Pavol Szolár – karate, Zvolen
Matej Nemčovič – gymnastika, Šenkvice
Enriko Duška – karate, Nitra
Tamara Sochanová – cyklistika, Košice
Chiara  Diky – synchronizové plávanie, Bratislava
Simon Fukas – krasokorčuľovanie, Nitra
Natália Váleková – atletika, Skalica
Dominika Maníková – cyklistika, Bratislava
Amália Lépotova – atletika, Bratislava
Rebeka Jančová – lyžovanie, Zvolen

O Nadácii SOV

Nadáciu SOV založil Slovenský olympijský výbor v roku 2007. Jej hlavným poslaním je podporovať mladých talentovaných športovcov a športové podujatia. Okrem toho aktívne pracuje s olympijskými seniormi a realizuje ďalšie aktivity na pomoc a podporu športu.