anatomie strečinku2_potah_final.indd

Pre dokonalé pochopenie každý cvik doplnili anatomickými ilustráciami znázorňujúcimi svaly, ktoré uskutočňujú pohyb, spolu s okolitými štruktúrami, ako sú kĺby, väzy a šľachy. Všetky svaly sú popísané česky a pre lepšiu orientáciu a zrozumiteľnosť aj latinsky. Publikácia tak veľmi názorne prináša športovcom, trénerom a rehabilitačným pracovníkom informácie o uskutočňovaní cviku, jeho účinkoch a bezpečnosti prevedenia a možných variáciách podľa aktuálneho stavu a schopnostiach jedinca a v neposlednom rade popis toho, ako môže zmena polohy tela zmeniť zacielenie cviku a jeho efektivitu.

Do knihy je zaradená nová kapitola, ktorá je venovaná dynamickému strečingu, ktorý je najvhodnejší na cvičenie pred výkonom a ďalšia kapitola venovaná tomu, ako koncipovať strečingový program tak, aby vyhovoval individuálnym potrebám každého – začiatočníka, ale aj vrcholového športovca. Uvedené sú konkrétne príklady strečingových programov pre 23 rôznych športových disciplín.

GRADA Slovakia s.r.o.
Moskovská 29, 811 08 Bratislava
Cena: 15,92 €
www.grada.sk