Vpravo s bielymi figúrkami 8-ročná Agátka, ktorá nedávno porazila Splnomocnenca vlády pre Rómov

Mesto Banská Bystrica ako jeden zo spoluorganizátorov zaradilo tento turnaj do série akcií Európskeho mesta športu 2017 a poskytlo na toto majstrovské podujatie priam reprezentačné priestory Robotníckeho domu, ktoré boli zaplnené do posledného miesta. Záštitu nad podujatím prevzala štátna tajomníčka ministerstva školstva Oľga Nachtmannová.

Na slávnostnom otvorení účastníkov privítali primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko, poslanec BBSK a mestského zastupiteľstva B. Bystrica L. Topoľský a vedúca odboru školstva OU BB  I. Haringová, ktorá ukončila slávnostné otvorenie myšlienkou, venovanú šachovým talentom a to, že

„šach nie je len šport, ale predovšetkým cesta“.

Po slávnostnom otvorení tohto prestížneho podujatia, následne organizátor a garant SŠZ (Slovenský šachový zväz) Zdeněk Gregor, spoločne s medzinárodným rozhodcom Jánom Murínom, oboznámili zúčastnené družstva s podmienkami tohto podujatia podľa pravidiel FIDE.

Sala
Pohľad do hracej sály

Najviac sa na vydarenom podujatí plnom zaujímavých, bojovných a napínavých partií až do samotného konca darilo družstvu Liptovskej šachovej školy v zložení T. Brnušák, K. Šubjaková, A. Šustek a M. T. Janík, ktoré zvíťazilo a obhájilo titul Majstra SR z minulého roka. Strieborné medaily získalo družstvo Doprastavu Bratislava v zložení Š. Šalgovič, A. Janikovič, J. Šošovičková a S. Zverka. Bronz si vybojovali  víťazstvom v záverečnom zápase hráči KŠN Bratislava v zostave J. Šošovička, V. Bochnička, S. Havalda a N. Kubíková.

Okrem pohárov, medailí, diplomov a vecných cien, ktoré boli odovzdané víťazným družstvám, organizátori vyhodnotili aj najlepších jednotlivcov na šachovniciach, ktorým odovzdali vecné ceny.

Na slávnostnom ukončení  a ocenení víťazov sa zúčastnili  Oľga Nachtmanová , štátna  tajomníčka ministerstva školstva  za asistencie prezidenta SŠZ  F. Jablonického, zástupkyne riaditeľa CVČ B. Bystrica K. Liškovej. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí svojim dielom prispeli k zdarnému priebehu podujatia – čestnému garantovi, hosťom SŠZ, organizátorom ( ŠK Junior CVČ B. Bystrica, Mestu B. Bystrica, CVČ B. Bystrica ), rozhodcom pod vedením Jána Murína FA , trénerom, dobrovoľným pomocníkom, prevádzke Robotníckeho domu za perfektný servis vrátane IT podpory online prenosov.

Poďakovaním pre organizátorov boli hlavne radostné tváre najmenších nádejí slovenského šachu, z ktorých mnohé prežili možno jeden zo svojich veľkých dní. Určite sa mnohému aj naučili a dúfajme, že vykročili s novým povzbudením do sveta rozvoja svojho šachového analytického myslenia a budúcich úspechov.

Vyhodnotenie najlepších družstiev v strede zľava prezident SŠZ František Jablonický, organizátor Z. Gregor a štátna tajomníčka min. školstva Oľga Nachtmannová
Vyhodnotenie najlepších družstiev v strede zľava prezident SŠZ František Jablonický, organizátor Z. Gregor a štátna tajomníčka min. školstva Oľga Nachtmannová