Hlavnou témou titulu je úloha výživy, stravovania a telesnej aktivity vo vzťahu k onkologickým ochoreniam. Klinické štúdie potvrdzujú, že tretina zhubných nádorov je podmienená nesprávnou životosprávou. Kniha prináša zoznam odporúčaní na výživu a pohybové aktivity, ktoré zohrávajú významnú úlohu v primárnej prevencii mnohých zhubných nádorov. Nová kniha informuje aj o možnostiach podpory liečby rakoviny a o nasmerovaní k zdravšiemu životu po vyliečení tak, aby sa znížilo riziko návratu ochorení. Zároveň prináša aj recepty z odporúčaných potravín. Hlavným mottom knihy je heslo: Zastavme rakovinu skôr, než sa začne!

Vydavateľstvo: Kontakt, PhDr. Danica Janiaková
Jungmannova 20, 851 01 Bratislava, tel: 004212 6252 2242
web: www.klub50.sk
Cena: 10,00 €