VKP_obalka_03.indd

Nájdete v nej celkom 381 posilňovacích cvikov rozdelených podľa svalových skupín, popis ich správneho prevedenia vrátane názorných fotografií, čo určite ocenia najmä začiatočníci. Skúseným a pravidelne trénujúcim  športovcom publikácia pomôže prekonať stagnáciu vo výkonnosti, prípadne vyriešiť iné problémy, s ktorými sa stretávajú pri silovom tréningu.

GRADA Slovakia s.r.o.
Moskovská 29, 811 08 Bratislava
Cena: 20,96 €
www.grada.sk