SÚŤAŽNÁ OTÁZKA

Aké príchute Živej Kombuče existujú?

Odpoveď nájdete na www.zivakombucha.sk


Vaše odpovede napíšte do komentára pod súťaž – odpovede môžete posielať od 29.8.2016 do 4.9.2016 do 23:59 hod

Zo všetkých odpovedí vyžrebujeme 4 výhercov, ktorí získajú balíček od spoločnosti Živá Kombuča.

Výhercov budeme žrebovať 05.09.2016 a v tento deň aj zverejníme mená výhercov na našej webovej stránke.

Výhercov budeme po ukončení súťaže kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy.


Výhercami našej súťaže sa stávajú:

  • Tomáš
  • Štefan
  • Milka
  • Csilla

Výhercom srdečne gratulujeme 🙂