SÚŤAŽNÁ OTÁZKA

„Vymenuj názvy jednotlivých vitamínových vôd od Diva’s for Women.“ 

( aspoň dva druhy)

viac info na www.divasdrink.com 

 


Vaše odpovede napíšte do komentára pod súťaž – odpovede môžete posielať od nedele 31.07.2016 do 8.8.2016 do 23:59 hod.

Zo všetkých odpovedí vyžrebujeme 3 výhercov, ktorí získajú balíček vitamínových vôd od spoločnosti Divas drink a to konkrétne

  1. cena: MAXI vitamínový balíček vôd a funkčných drinkov 
  2. cena: MIDI vitamínový balíček vôd a funkčných drinkov 
  3. cena: MINI vitamínový balíček vôd a funkčných drinkov 

 

Výhercov budeme žrebovať 9.08.2016 a v tento deň aj zverejníme mená výhercov na našej webovej stránke

Výhercov budeme po ukončení súťaže kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy.


Výhercami našej súťaže sa stávajú:

1.miesto – Iwulka

2.miesto – Martin

3.miesto – Ľudmila

Výhercom srdečne blahoželáme 🙂