Tohto tradičného podujatia sa pravidelne zúčastňujú nie len klienti NRC, ktorí sa aktuálne nachádzajú v zariadení, ale aj bývalí pacienti tohto ústavu. Veľa z nich prídu v športových zápoleniach podporiť aj ich rodinní príslušníci a priatelia. Veľmi dôležitou skutočnosťou je, že samotné podujatie je podporované Slovenským paralympíjským výborom pod vedením PhDr. Jána Riapoša. Práve v NRC Kováčová sa nachádza aj kancelária, ako aj záchytné centrum, ktoré odhaľuje nové talenty pre paralympíjsky šport z radov samotných pacientov.

Celé podujatie, tak ako už každoročne odštartoval príhovor riaditeľky ústavu Ing. Oľgy Zábojníkovej, MPH, rovnako ako aj príhovor pána riaditeľa lekárskej starostlivosti MUDr. Jozefa Hudeca. Svojim príhovorom všetkých povzbudil aj Ján Riapoš, ktorý práve v tomto roku opäť mieni zabojovať na paralympiáde v brazílskom Riu. No a duch blížiacej sa paralympiády ovplyvnil aj samotné športové hry. Samotní športovci sa totiž pohybovali medzi účastníkmi športových disciplín a čo to poradili. Za všetkých spomeniem len Veroniku Vadovičovú niekoľko násobnú víťazku paralympiád v streľbe. Moderátorom podujatia bol ako sme za posledné roky zvyknutý pán Štefan Skrúcaný, ktorý oživil celú akciu aj svojim spevom. No a nedá mi nespomenúť hlavného organizátora, moderátora a dobrého ducha hier šéfa fyzioterapeutov pána Milana Marcineka, bez ktorého by veru za tie roky samotné športové hry ani neexistovali. Svojim otvoreným srdečným prístupom a moderovaním nabudil aktívnych účastníkov hier k priam až heroickým výkonom.

IMG_6458

Súťažilo sa v plávaní, hode guľou, lukostreľbe, tlaku v ľahu s činkou, šprinte na vozíku či aj maratóne na vozíkoch okolo samotného ústavu. V rámci „Kolesá proti rakovine“ si aj mnohí nehendikepovaní posadali na invalidné vozíky a urobili tradičné koliečko okolo NRC pre podporu všetkých pacientov bojujúcich s touto zákernou chorobou.

Záverom treba ešte spomenúť aj veľa dodávateľov a distribútorov zdravotníckych pomôcok, ktorí práve v priestoroch centra vystavovali svoje produkty slúžiace pre pomoc zdravotne znevýhodneným. Práve bez ich sponzorskej podpory by malo toto podujatie iný rozmer.

Akcie sa zúčastnila aj spoločnosť Ottobock prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Otto Bock Slovakia. Práve v priestoroch ich stánku si mali možnosť viacerí vyskúšať novinky z prostredia riešenia mobility.

Ottobock je jediný a oficiálny partner v oblasti podpory účastníkov letných a zimných hier. Jeho obrovský servisný stan budú môcť využiť aj tentoraz všetci účastníci paraolympijských hier v Riu.

IMG_6424

IMG_7190

IMG_7357